Giới thiệu

Thành lập:

1982: Tổ hợp Thuốc Nam Hòa Hưng

1992: Công ty TNHH Dược Phẩm Sàigòn (SAGOPHA)

Là một trong những công ty sản xuất dược phẩm tư nhân đầu tiên thành lập tại VN, sau ngày thống nhất đất nước.

Sáng lập viên:

- DS Vũ Văn Hiến

- DS Nguyễn Thành Hưng

- DS Phạm Gia Đức

- DS Phan Tùng Châu

- DS Phan Thị Thương

Ban Giám đốc:

- Phạm Anh Dũng: Giám đốc

- DS Tôn Nữ Thu Vân: Phó Giám đốc

- DS Nguyễn Thị Hoàn: Phó Giám đốc phụ trách Kinh doanh

Sản phẩm

Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Trang 12